top of page

Veřejné interiéry

Veřejným interiérem se rozumí prostor komerčního nebo rekreačního účelu, u těchto prostorů jsou odlišné zásady tvorby návrhu oproti soukromým interiérům. Konkrétně jde o snahu propojení funkčního a estetického hlediska s respektováním účelu daného prostoru a požadavků investora. Celkově by měl být design veřejného interiéru zajímavě řešený a pro běžného uživatele maximálně přehledný.

bottom of page