top of page

Kanceláře

Kanceláře jsou samostatnou kapitolou veřejného interiéru. Kromě funkce je u navrhování kancelářských prostor důležité respektovat také firemní identitu a celkový vizuální styl firmy. Novinkou není ani to, že správně navržené kancelářské prostředí, včetně materiálů a barev, zvyšuje produktivitu práce. S tvorbou kanceláří máme bohaté zkušenosti a jsou naší doménou, inu posuďte sami. 

XJQW1679_z_edited_edited.jpg

Veřejné interiéry

Veřejným interiérem se rozumí prostor komerčního nebo rekreačního účelu, u těchto prostorů jsou odlišné zásady tvorby návrhu oproti soukromým interiérům. Konkrétně jde o snahu propojení funkčního a estetického hlediska s respektováním účelu daného prostoru a požadavků investora. Celkově by měl být design veřejného interiéru zajímavě řešený a pro běžného uživatele maximálně přehledný.

Soukromé interiéry

Design privátních interiérů je samo o sobě náročné odvětví. Důležité je skloubit rodinné návyky se zásadami navrhování jednotlivých místností, zón a činností v nich prováděných, ať už se jedná o činnosti běžné nebo intimní. U soukromých interiérů se snažíme, aby výsledná realizace návrhu vzbuzovala příjemnou atmosféru a teplo domova. O tom, zda se nám to daří, se přesvědčte na níže uvedených realizacích.

708_central_viz_I03_final_edited.jpg

Vizualizace

Součástí procesu navrhování je i tvorba 3D vizualizace. Nejenže tvoří podstatnou část kompletní projektové dokumentace, ale především prezentuje myšlenku a nápad samotného návrhu, včetně výběru konkrétních materiálů a barev. Klientovi slouží k lepší představě o jeho budoucím interiéru. Díky tomu je schopen říci případné připomínky k návrhu ještě před zahájením jeho realizace.

bottom of page